Копичинецька громада
Kopychyntsi Territorial Community
Малий Герб України
gov.ua
державні сайти України
 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ КОПИЧИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Дата: 23.02.2023 09:54
Кількість переглядів: 716

ОГОЛОШУЄТЬСЯ

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ НАЧАЛЬНИКА ГУМАНІТАРНОГО ВІДДІЛУ КОПИЧИНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

23 лютого 2023 року Копичинецька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Гуманітарного відділу Копичинецької міської ради.

Вимоги до кандидатів: вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста за відповідним напрямом професійного спрямування, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, вільне володіння державною мовою, вміння працювати на персональному комп’ютері.

Повинні знати: Конституцію України; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про запобігання корупції", інші закони України з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; укази і розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування; інструкцію з діловодства у органах місцевого самоврядування; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; основні програми роботи на комп'ютері.

Документи на конкурс приймаються протягом 30-ти календарних днів з дня опублікування оголошення про конкурс.

День опублікування оголошення про конкурс на офіційному сайті Копичинецької міської ради - 23 лютого 2023 року.

Останній день прийняття документів - 27 березня 2023 року.

Додаткова інформація стосовно основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається БАРАБАШЕМ Віталієм Олеговичем, заступником міського голови, за адресою: вул. 22 Січня,29, м.Копичинці, Чортківський район, Тернопільська область

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

I. Питання на перевірку знання Конституції України

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2).

2. Форма правління в Україні (стаття 5).

3. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).

4. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10).

5. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).

6. Найважливіші функції держави (стаття 17).

7. Конституційне право на освіту (стаття 53).

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).

11. Порядок обрання Президента України (стаття 103).

12. Повноваження Президента України (стаття 106).

13. Повноваження Кабінету Міністрів України (статті 116, 117).

14. Повноваження місцевих державних адміністрацій (стаття 119).

15. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140).

II. Питання на перевірку знання Законів України « Про службу в органах місцевого самоврядування»

1. Посади в органах місцевого самоврядування. (ст.3)

2. Поняття служби в органах місцевого самоврядування , посадової особи місцевого самоврядування. (ст.1,2)

3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (ст.5)

4. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (ст. 4)

5. Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 8)

6.Основні права посадових осіб місцевого самоврядування ( ст.9)

7. Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням. (ст. 12)

8. Декларування доходів. (ст.13)

9. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.11)

10. Класифікація посад та ранги посадових осіб місцевого самоврядування (ст. 14,15)

11. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування. (ст. 10)

12. Кадровий резерв в органах місцевого самоврядування.(ст.16)

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування. (ст.20)

14. Оплата праці посадової особи місцевого самоврядування.(ст.21)

15. Щорічні та додаткові відпустки, соціально-побутове забезпечення посадових осіб місцевого самоврядування.(ст.21)

III. Питання на перевірку знання Закону України "Про запобігання корупції"

1. Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт інтересів (стаття 1).

2. Суб’єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції» (стаття 3).

3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 5).

4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).

5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).

6. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та одержання подарунків (статті 22, 23).

7. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).

8. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (стаття 45).

9. Моніторинг способу життя суб’єктів декларування (стаття 51).

10. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 53).

11. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та органами місцевого самоврядування (стаття 54).

12. Антикорупційна експертиза (стаття 55).

13. Спеціальна перевірка (стаття 56).

14. Загальні засади запобігання корупції у діяльності юридичної особи (стаття 61).

15. Відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (стаття 65).

IV. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

• Поняття місцевого самоврядування.(ст.2)

• Система місцевого самоврядування (ст.5)

• Повноваження сільського, селищного голови ( ст.42)

• Загальні збори громадян (ст.8)

• Статут територіальної громади села, селища.(ст.19)

• Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування. (ст.20)

• Сільський селищний голова.(ст.. 12)

• Виконавчі органи рад.( ст.11)

• Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. (ст..3) Основні принципи місцевого самоврядування.

• Територіальні громади.(ст. 6)

• Громадські слухання. (ст. 13)

• Місцеві ініціативи. (ст.9)

• Місцевий референдум. (ст.7)

• Право комунальної власності. (ст.60)

• Місцеві бюджети та доходи місцевих бюджетів. (ст.61, 63)

V. Питання на перевірку знань законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов’язків

Основні положення Закону України “Про освіту” (ст.ст.6, 8, 14, 15, 29).

Закон України “Про загальну середню освіту” (ст.ст.4, 5, 9, 12).

Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 2, 4-7).

Закон України “Про позашкільну освіту” (ст.ст. 4, 8).

Закон України «Про культуру». Основні засади. (ст. 3).

Права громадян у сфері культури (ст.6 ЗУ "Про культуру").

Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти (Закон України “Про загальну середню освіту” ст. 37).

Завдання дошкільної освіти (Закон України “Про дошкільну освіту” (ст.ст. 4, 5, 7).

Основні засади державної політики у сфері позашкільної освіти (Закон України “Про позашкільну освіту” ст.ст. 9, 10).

Кримінальний кодекс України про порушення права на отримання освіти (ст.183).

ЗРАЗОК форми екзаменаційного білета

 «ЗАТВЕРДЖУЮ»

голова конкурсної комісії

_________ прізвище, ініціали

«___» ___________2023 р.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _____

для складання іспиту кандидатів

на заміщення вакантних посад

посадових осіб місцевого самоврядування

1. Питання на перевірку знання Конституції України.

2. Питання на перевірку знання Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Питання на перевірку знання Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

4. Питання на перевірку знання Законів України « Про засади запобігання та протидії корупції»

5. Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного державного органу та його структурного підрозділу.

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ

проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб

місцевого самоврядування конкурсною комісією

 _________________________________ (назва міської ради)

від "___" ____________ 20__ року.,

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові кандидата Посада, на яку претендує кандидат Категорія посади, на яку претендує кандидат Номер білета Загальна сума балів

1

2

3

4

Голова комісії ____________ (підпис) ________________________________ (П.І.Б.)

Заступник голови конкурсної комісії ____________ (підпис) ________________________________ (П.І.Б.)

Члени комісії ____________ (підпис) ________________________________ (П.І.Б.)

  ____________ (підпис) ________________________________ (П.І.Б.)

  ____________ (підпис) _________________________________ (П.І.Б.)

Секретар комісії ____________ (підпис) __________________________________

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь